Kurumsal Kablosuz Ağ Çözümleri


Kurumsal Kablosuz Ağ Çözümleri


Günümüzde internet erişim gereksinimi duyan cihaz (Internet Of Things – IOT) sayısındaki hızlı artış beraberinde erişim teknolojilerine (access point)  olan ihtiyacı da arttırmıştır. Özellikle yeni cihazların çoğunda kablosuz ağın ana erişim yöntemi olarak kullanılması Kurumsal Kablosuz Çözümleri. teknolojilerine olan yatırımın artmasını, dolayısı ile kablosuz ağ teknolojilerinin hızla gelişmesini sağlamıştır.

Daha bundan birkaç yıl önce 802.11n teknolojisi gündemdeyken geldiğimiz noktada artık gigabit hızlara kadar çıkabilen 802.11ac teknolojili ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde çıkacak olan 802.11ax teknolojisi ile kablosuz ağ artık kablolu ağın yerini almaya başlayacaktır.

Gittikçe daha dominant bir yapıya sahip olan kablosuz ağın kurulumu daha dizayn aşamasından itibaren belirli bir uzmanlık gerektirmektedir. Ürün seçiminden kurulacak AP’lerin yerlerine, sinyal seviyelerinden kullanılacak bandlara kadar kurulacak kablosuz ağın bir mühendislik çalışması sonrası iyi tasarlanmış olması oldukça önem taşımaktadır.

Özellikle kablosuz NETWORK üzerinden veri, ses ve görüntü iletiminin gerçekleştiği çoklu iletim ortamlarında hem ses, hem veri hem de video iletimi konusunda tecrübe sahibi iş ortaklarının seçimi, bu hizmetlerin sürekliliği ve sağlıklı olarak çalışması için önem taşımaktadır.

Şirketimiz, uzman mühendis kadrosu ve bu alanda sahip olduğu tecrübesi ile sizlere ihtiyacınız olan son teknoloji kablosuz network çözümlerini yerinde sunmaktadır.

Kablosuz Ağ

Kablosuz Ağ

UBNT Unifi Access Point cihazlarına en fazla kaç kullanıcı bağlanabilir?

UBNT Networks Access Point’ lerinin her biri 802.11a/b/g AC protokolleri kullanılarak 200+ adet kullanıcı desteklemektedirler.

• UBNT Networks Access Point cihazlarında yüksek sayıda kullanıcı desteği nasıl sağlanmaktadır?

UBNT Networks’ün geliştirdiği özel algoritmalar ile tüm Access Point’lerde aşağıdaki özellikler desteklenmektedir:

• Band genişliğinin tüm kullanıcılara eşit dağıtılması

• Access Point’lerin paylaşımlı yerine anahtarlamalı çalışması

• Controller ünitesi tarafından Access Point’ler arasında Yük Paylaşımı (Load Sharing) desteğinin sağlanması

• Ses iletişimi gerekmiyorsa ne olur?

UBNT Networks Kablosuz çözümleri yüksek kapasiteli veri uygulamalarını rahatlıkla destekleyebilmektedir. Ses görüşmeleri gecikmeye ve bozulmaya çok hassas olduklarından dolayı testlerde genellikle ön plana çıkmaktadırlar. Ses iletişiminde dahi iyi performans elde edilebilen böylesi bir sistem ile zamana bağlı veri ve görüntü de rahatlıkla desteklenmektedir. Gerçek zamanlı uygulama olan sesin en iyi biçimde iletildiği bir sistem data ve görüntüyü de kolayca iletebileceğinden dolayı ses uygulamaları ön planda yer almaktadır.

• UBNT Networks WLAN sistemlerinin kolay kurulmasının nedeni nedir?

Diğer sistemlerin aksine UBNT Networks WLAN sistemleri minimum RF bilgisi, kanal planlama ve ortam keşfi gerektirmektedir. Bunun nedeni ise sistemler “tek kanal” üzerinden çalıştıkları için gereken yerlere AP’ler yerleştirilir ve Kontrol ünitesi ile kablo bağlantısı sağlandıktan sonra cihazlar birbirlerini otomatik olarak algılayarak çalışmaya başlarlar.

Kablosuz Çözümlerimiz: 

Lausos Palace Hotel Access Point Kurulum projesi

Ubnt AirFiber AF-5 Ve AF-5U Kurulum Projeleri

Pelikan Villaları Wireless Proje Kurulumu Hadımköy

Facebook Comments